The Clock Tower – Językowe Centrum Rozwoju i Edukacji – Nauka Języków Kobylin
The Clock Tower

Językowe Centrum Rozwoju i Edukacji

O kursie

Realizacja każdej z Ksiąg Programu TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań po 35 lub 45 minut.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają lekcje.

Zajęcia są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Programu. Wybrane lekcję są nagrywane, a następnie oglądane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY TEDDY EDDIE, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość kursów, ale również stale rozwijać lektorów prowadzących zajęcia.

 

Bardzo ważnym aspektem metody jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielane po każdych zajęciach
  • cotygodniowe maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu
  • lekcje otwarte pod koniec każdego semestru
  • semestralne, pisemne raporty o postępach dziecka